CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & TRUYỀN THÔNG SAO TI TAN
STAR TITAN EDUCATION & MEDIA CORPORATION

Hổ trợ kỹ thuật - Nội dung
Phòng 404 -Tòa nhà TITAN EDUCATION
94 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
Tel: (08)3822 0683          Fax: (08) 3822 0681
Lưu Xuân Thái (Hổ trợ kỹ thuật)
(08) 3822 0681                  0978749447
Email: thai@saotitan.vn         Yahoo :       skype:

Phạm Anh Dũng  (Hổ trợ kỹ thuật)
(08) 3822 0681                  0978737803
Email: anhdung@saotitan.vn         Yahoo :       skype: